Das Praxis-Team

Tanja Hirschberg-Noszko

Ergotherapeutin seit 2000

Anna Staudinger

Ergotherapeutin seit xxxxx

Thomas Noszko

Diplom-Psychologe seit 1999